Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

tel. +48 178614849
fax +48 178626660

podgik@podgik.rzeszow.pl

www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2017-07-28 08:23:31

 1. Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  czytaj
 2. Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z dnia 11.04.2017 r. w sprawie zmiany czasu pracy PODGIK w Rzeszowie.
  czytaj
 3. Zarządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  w Rzeszowie z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa

  czytaj
 4. Zarządzenie Nr II/1/2017 Starosty Rzeszowskiego z dnia 02.01.2017 r.
  czytaj

 5. Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  w Rzeszowie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa
 6. Uchwała Nr 178/1362/14 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2014r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Rzeszowie
 7. Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej          w Rzeszowie z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za przypadające w sobotę swięto.
 8. Zarządzenie Nr II/8/2012 Starosty Rzeszowskiego z dnia 1.06.2012r.
  w sprawie ustalenia cennika niektórych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
 9. Uchwała Nr 9/50/11 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2011r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
 10. Uchwała Nr XXXII/281/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2006r.
  w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho

Zatwierdził(a): Henryk Dąbrowski