Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

35-959 Rzeszów
Targowa 1, pok. 501

tel. +48 178614849
fax +48 178626660

podgik@podgik.rzeszow.pl

www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2018-07-19 11:14:31

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

2018-06-29 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na trzy wolne stanowiska pracy młodszego geodety.

Ogłoszenie                       czytaj

Dodatkowe dokumenty:    

Kwestionariusz osobowy

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

__________________  

2017-11-23

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy GEODETY w zespole ds. obsługi powiatowej bazy GESUT.

Ogłoszenie          czytaj

 

Wyniki naboru    

__________________

2017-11-23

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy GEODETY w oddziale dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

Ogłoszenie          czytaj

 

Wyniki naboru    

__________________

2016-09-20 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy MŁODSZEGO GEODETY w oddziale ewidencji gruntów i budynków. 

Ogłoszenie         czytaj                                                                                

Wynik naboru     

_________________

2010-01-07
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Informacje szczegółowe
________________

 

2009-03-12
Pracownia Technicznej Obsługi ZUDP ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Geodeta w wymiarze 1/2 etatu.
Informacje szczegółowe
________________

 

2008-11-06
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1 ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska pracy MŁODSZY GEODETA.
Informacje szczegółowe
________________

 

2007-12-21
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszego geodety.
Informacje szczegółowe
________________

 

2006-12-13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy starszego geodety.
Informacje szczegółowe
________________

 

2006-09-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora.
Informacje szczegółowe

 

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho

Zatwierdził(a): Mirosław Chmiel