Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
poniedziałek-piątek: 7.45-15.15 

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

tel. +48 172300849
      +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2020-12-28 14:04:59

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ W RZESZOWIE

 

numer telefonu

piętro

pokój

email

Sekretariat

17-2300849

17-2300823

17-8614849

17-8614823

2

203

podgik@podgik. rzeszow.pl

Dyrektor Mirosław Chmiel

17-2300823

17-8614823

2

203a

dyrektor@podgik.rzeszow.pl

Z-ca Dyrektora Grażyna Kowal

17-2300822

17-8614822

2

202

ewidencja@podgik.rzeszow.pl

ZESPÓŁ OBSŁUGI WNIOSKÓW

Sala obsługi (wydawanie wypisów i wyrysów)

17-2300801

17-2300807

17-2300808

17-8614801

17-8614807

17-8614808

Parter

001

 

Obsługa wniosków elektronicznych

17-2300803

17-8614803

Parter

001

GK@podgik.rzeszow.pl

Kierownik Zespołu

17-2300810

17-8614810

2

206

GK@podgik.rzeszow.pl

 ODDZIAŁ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Gmina Dynów

17-2300820

17-8614820

2

200

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Tyczyn

17-2300821

17-8614821

2

201

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Lubenia

17-2300821

17-8614821

2

201

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Błażowa

17-2300822

17-8614822

2

202

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Chmielnik

17-2300822

17-8614822

2

202

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Krasne

17-2300824

17-8614824

2

204

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Hyżne

17-2300824

17-8614824

2

204

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Świlcza

17-2300847

17-8614847

2

207

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Trzebownisko

17-2300827

17-8614827

2

207

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Boguchwała

17-2300828

17-8614828

2

208

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Głogów Młp.

17-2300829

17-8614829

2

209

podgik@podgik. rzeszow.pl

Gmina Kamień i Sokołów Młp. z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rzeszowska 29A

17-2300850

17-2300851

17-7729974
17-8614850
17-8614851

Parter

4 i 5

GK-SM@podgik.rzeszow.pl

ODDZIAŁ DOKUMENTACJI I KARTOGRAFII

Kierownik Oddziału Dokumentacji i Kartografii p.o. Marek Płonka

17-2300837

17-8614837

Poddasze   

307

GD@podgik.rzeszow.pl

Sala obsługi geodetów

17-2300802

17-2300809

 17-8614802
17-8614809

Parter

002

GD@podgik.rzeszow.pl

Obsługa Geoportalu 

17-2300835

17-8614835

Poddasze

305

GD@podgik.rzeszow.pl

Naliczanie opłat

17-2300836

17-8614836

Poddasze

306

GD@podgik.rzeszow.pl

Odbiór operatów

17-2300818

17-8614818

1

108

GD@podgik.rzeszow.pl

ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY EGIB

Numeryczna mapa ewidencyjna

17-2300831

17-2300832

17-2300834

 17-8614831
 17-8614832
17-8614834

Poddasze

301, 302

 

Kierownik Zespołu
Weryfikacja operatów prawnych

17-2300833

17-8614833

Poddasze

303

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT

Kierownik Zespołu

17-2300816

17-8614816

1

106

zudp.rzeszow@gmail.com

Obsługa stron i narad koordynacyjnych

17-2300816

17-8614816

1

106

zudp.rzeszow@gmail.com

Numeryczna mapa zasadnicza

17-2300817

17-8614817

1

107

 

 

Informatyk

17-2300805

17-8614805

Parter

005

abocho@podgik.rzeszow.pl, daniel.karnas@podgik.rzeszow.pl

Inspektor ochrony danych, archiwista

17-2300804

17-8614804

Parter

004

 

 

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho