Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
poniedziałek-piątek: 7.45-15.15 

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

tel. +48 172300849
      +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2020-01-17 14:38:20

 Petycje wnoszone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje

Skan petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

12.12.2019 

w sprawie wdrożenia procedur dotyczących płatności bezgotówkowych

Robert Łaniewski 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

treść
petycji

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przekazało petycję do rozpatrzenia
treść pisma  

treść zawiadomienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho